«صدای مردم» (آمدنیوز)
@sedaiemardom/22817
🔴 واکنش یک کاربر وابسته به محافل ویژه به علی لاری‌جانی: کار خودش را تمام کرد 💠 پ.ن: انگلستان تا جایی که بتواند، مانع تمام شدن کار مهره‌هایش در ایران می‌شود. انتخاب دست شما نیست! 🆔 @Sedaiemardom