«صدای مردم» (آمدنیوز)
@sedaiemardom/17776
​​🏴 نسرین ستوده: آقای دادستان! افکار عمومی از واکنش دستگاه قضا حیرت زده است 🆔 @Sedaiemardom نسرين ستوده وكيل پايه یک دادگستری كه در بند زنان زندان اوين به سر می‌برد نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نوشته است كه در پی می‌آيد: دادستان محترم شهر تهران آنگاه که به آموختن علم حقوق پرداختم، هرگز گمان نمی‌کردم نامه نوشتن به دادستان پایتخت ایران مستلزم پاسخگویی به افکار عمومی باشد، اما این اتفاق افتاده است. اظهارات شما به عنوان کسی که باید داد مردمان را بستاند همیشه تعجب برانگیز بوده است، اما در آخرین اظهارات‌تان که در روزنامه مورخ ٩٧/٤/١١ منتشر شده است، دو نکته مهم وجود داشت که مرا واداشت نکات زیر را برایتان توضیح دهم: الف – شما اظهار داشته‌اید شرکت در تظاهرات غیر قانونی است و سپس با زبان همیشگی که شایسته‌ی مقامات نظامی است، ضمن جلوگیری از آزادی بیان شهروندان این کار را بدون ارائه‌ی هیچ دلیل و منطقی غیر قانونی اعلام کرده‌اید. در حالی که اصل ٢٧ قانون اساسی، آزادی اجتماعات را بدون نیاز به اخذ مجوز به رسمیت شناخته است. در جریان تصویب این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل ٢٧ با چهار بار جرح و تعدیل به رای گذاشته شد.…