«صدای مردم» (آمدنیوز)
@sedaiemardom/17352
🔴 مُرده تپید؛ دستور خامنه‌ای به دولت برای ارائه گزارش در خصوص بازار ارز و‌ طلا در حالی رسانه‌ای شده که: ۱- نیاز به رسانه‌ای شدن آن نبود، ۲- بازار ارز با دخالت سپاه بر هم ریخته است 🆔@sedaiemardom