کانال گیزمیز 💯
@gizmiztel/45517
🔸«دخترزا» یا «پسرزا» توجیه علمی ندارد! 🔹برچسب «دخترزا» یا «پسرزا» بودن به یک زن، مرد یا یک زوج از نظر علمی و اصولی، نادرست است و توجیه علمی ندارد زیرا بر اساس آمار و احتمالات، تولد فرزندان یک خانواده از یک جنسیت، کاملاً تصادفی است./ایسنا 🆔 @GizmizTel💯