کانال خبر فوری
@akhbarefori/161771
لحظه طلایی 👥 لحظه تحویل سال همه دعای فرج (الهی عظم البلاء) را قرائت میکنیم 🔹با قراردادن عکس در پروفایل ها و صفحات خود در شبکه های اجتماعی و ارتباطی، در نشر حداکثری سهیم باشید @AkhbareFori