کانال خبر فوری
@akhbarefori/135173
♦️پخش مستند ضددولتی در مجلس توسط کریمی قدوسی کریمی قدوسی: 🔹اصل مستند را امروز به رسانه‌ها می‌دهم و دو مستند دیگر که توسط اطلاعات سپاه تهیه شده است را هم رسانه‌ها می‌دهم. پزشکیان، رئیس جلسه: 🔹وزارت اطلاعات کلیپ پخش شده توسط کریمی قدوسی را قبول ندارد 🔹 افرادی که اسم برده شد حق دارند از خود در مجلس دفاع کنند/جماران @AkhbareFori