کانال خبر فوری
@akhbarefori/133270
📸 نه تنها پول وانت نخواهیم داد؛ بلکه پول سواری که چه عرض کنم پول بنزین هم نمیدیم #سرگرمی @AkhbareFori