کانال خبر فوری
@akhbarefori/130555
📸 صبح امروز گروهی از صیادان مقابل فرمانداری بوشهر در اعتراض به مشکلات صید میگو از جمله گرانی مجوز صید تجمع کردند/ سایت خلیج فارس #اقتصادی @AkhbareFori