کانال آخرین خبر
@akharinkhabar/142736
🔺بعیدی نژاد: رای دادگاه لاهه آمریکا را ملزم به تجدیدنظر می‌کند حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن: 🔹رای دیوان دادگستری بین‌المللی در مردود دانستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هم با تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای ایجاد یک سازوکار ویژه برای تداوم تجارت با تهران منطبق می‌باشد و هم واشنگتن را ملزم می‌کند که در تصمیم ماه آینده برای اعمال تحریم بر بخشهای اقتصادی ایران تجدیدنظر کند. @Akharinkhabar